неделя, 26 септември 2010 г.

Защо Linux? Защо Debian? Защото с конзола е лесно! | Инсталация на софтуер в Debian и дериватите и.

1. Debian way
Базира се на APT (Advanced Packaging Tool). APT е модерен софтуер за управление (инсталация и деинсталация) на пакети в Debian. Освен това това APT автоматично решава възникналите проблеми в дървото със зависимости на дистрибуцията. Форматът за инсталиране е следният:

#apt-get install 'име на пакет1' 'име на пакет2' 'име на пакет3'....

APT автоматично проверява за зависимости, предлага необходимите пакети за инсталация и след съгласяване от страна на потребителя, ги изтегля от огледалото (или CD, локално хранилище и др.), инсталира и конфигурира софтуера.

2. Debian old way
Базира се на dpkg (Debian package management system). Освен като алтернативен вариант, това е единственият начин да се инсталира софтуер от външни за дистрибуцията .deb пакети. Не може да изтегля софтуер от огледалата в Интернет. Поради тази причина се комбинира с wget. Не може да коригира автоматично зависимости. Те се инсталират с apt-get install --fix-missing или на ръка отново с dpkg. Форматът за инсталиране е следният:

#dpkg --install '/път/до/файла.deb'

За инсталиране на пакети от други архитектури се добавя и опцията --force-architecture

3. Classical Linux/UNIX way
Инсталиране на пакети от изходен код.
Архивите с изходен код идват обикновено във формат .tar.gz. Разархивират се с:

$tar -xvwzf 'име-на-архива.tar.gz'

Проверява се възможността да се инсталира софтуера и се настройва с:

$./configure

Инсталира се с:

$make

#make install

Този начин е обичайния, но не единствения и не винаги правилния за инсталирането от код. Винаги четете README файла преди инсталацията.
След успешното завършване на инсталацията е добре да се проверят зависимите споделени библиотеки с:

$ldd '/път/до/изпълнимия/бинарен/пакет'

Липсващите зависимости се инсталират с apt-get от огледалата на дистрибуцията или с dpkg от външни за дистрибуцията пакети.

Съществуват и комбинирани методи за инсталиране от изходен код, като apt-get build-dep или dpkg-buildpackage, които позволяват управлението на софтуер от изходен код директно през APT, но няма да усложнявам статията.
Надявам се да съм бил полезен на начинаещите.

2 коментара:

  1. Добре дошъл отново! Вече си мислих, че си зарязал този дневник.

    ОтговорИзтриване
  2. Ами не съм :)
    Ама подготвям миграция скоро на друг адрес. Като понамалее работата...

    ОтговорИзтриване